Probeer aub het probleem zo duidelijk mogelijk te omschrijven.